การตรวจทางคุณภาพและปริมาณน้ำอสุจิ (Semen analysis)
การตรวจวัดระดับฮอร์โมนในเลือด (Blood hormone testing)
การตรวจภายใน
การตรวจมะเร็งปากมดลูก
การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
การส่องกล้องตรวจดูความผิดปกติในช่องท้อง (Laparoscopy)
การใช้ยากระตุ้นการตกไข่ (Ovulation induction)
การผ่าตัดเพื่อแก้หมันและจุลศัลยกรรมของท่อนำไข่
การแช่แข็งตัวอสุจิ (Semen freezing)
การทำผสมเทียมโดยการใช้อสุจิบริจาคและอสุจิแช่แข็ง
การฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง (Intrauterine Insemination)
การทำกิ๊ฟท์ ( Gamete Intrafallopian Transfer : GIFT )
เด็กหลอดแก้ว (IVF&ET)
การทำอิ๊กซี่ (ICSI)
ธนาคารอสุจิ ( Sperm Bank )
Copyright 2008 getabutra-ivf.com